U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Broedzorg

Vanaf ongeveer 1990 zijn we naast het beschermen van de weidevogels ook begonnen met beschermen van hoofdzakelijk zangvogels, uilen en zwaluwen. Dit is een groep vogels welke graag gebruik maakt van holen om in te broeden. Bij de uilen zijn dat de kerkuil, steenuil en bosuil.

De reden was om de gevolgen van de moderne bebouwing en de steeds nettere tuinen

( geen rommelhoekjes en oude schuurtjes meer) te compenseren met het plaatsen van o.a. nestkasten, kunstnesten voor zwaluwen en speciale dakpannen voor gierzwaluwen.

 In parken en bossen kan men in de Trynwâlden nestkasten tegenkomen die worden beheerd door de vogelwacht.

Ook kwamen er adviezen voor het aanpassen van tuinen door de beplanting, zoals vruchten dragende bomen of heesters, af te stemmen op de vogels.

 

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet; het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app. de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nestkast met jonge mezen.

 

Ook geeft deze vorm van broedzorg ons een mooie gelegenheid om voorlichting op de scholen te geven over de natuur. De groepen 7 en 8 worden jaarlijks bezocht door een tal vrijwilligers om zowel over de weidevogels als de zangvogels te vertellen.

Broedzorg is een heel mooi project om de jeugd van dichtbij te betrekken bij de vogels en de natuur in het algemeen.