U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bestuur

Adres

Functie

Telefoon

Email

R. Hagenaars

Sânhuzen    9                     Aldtsjerk

voorzitter

058-2562590

voorzitter@fugelwacht-trynwalden.nl

H. Heida

Rengersweg 88   Oentsjerk

secretaris

 06-11 19 17 20

secretaris@fugelwacht-trynwalden.nl

G. Dijkstra

Gytsjerkerhoeke 32           Gytsjerk

penningmeester

06-57041597

penningmeester@fugelwacht-trynwalden.nl

vacant

                

lid

 

 

P. van de Polder

Boskwei 13                        Readtsjerk

lid

058-2563137

educatie@fugelwacht-trynwalden.nl

 

 

 

 

 

C. M. Brandsma

Jelte Binnesweg 11           Mûnein

lid

058-2562158

redactie@fugelwacht-trynwalden.nl

Jeugdvogelwacht en educatie/ringer

 

 

 

P. van de Polder

Boskwei 13                        Readtsjerk

lid

058-2563137

educatie@fugelwacht-trynwalden.nl

Redactie fjildrop

 

 

 

C.M. Brandsma

Jelte Binnesweg 11           Mûnein

lid

058-2562158

redactie@fugelwacht-trynwalden.nl

P. de Vries

De Finne 20                                 Oentsjerk

058-2561382

redactie@fugelwacht-trynwalden.nl

Wintervoedering

 

 

 

 

                       

 

 

Meldingen uit de natuur en ring meldingen

 

 

 

C.M. Brandsma

Jelte Binnesweg 11                  Mûnein

lid

058-2562158

redactie@fugelwacht-trynwalden.nl

Ledenadministratie  / advertenties Fjildrop

 

 

 

G. Dijkstra

Gytsjerkerhoeke 32           Gytsjerk

penningmeester

06-57041597

penningmeester@fugelwacht-trynwalden.nl

Bij verhuizing het nieuwe adres graag doorgeven aan de ledenadministratie.       Advertentie tarieven op aanvraag.

Nazorgcommissie

 

 

 

J. van der Bij

S. Kloostermanstrjitte 86    Gytsjerk

Coördinator

058-2562913

 

J. Seinstra

N. Haismasrjitte 8              Gytsjerk

 

058-2562623

 

H. Minkes

GJ de Vries

 

  Dokkumer Straatweg  13 Birdaard

  Fedde Schurerstrjitte6 Gytsjerk                   

 

06-17 38 49 15

06-54 35 15 60 

 

 

Excursies

 

 

 

 

H.Minkes

 Dokkumer Straatweg  13  Birdaard                       

 

06-17 38 49 15

 

J. Mosselaar

W. Dijkstrastrjitte 47         Gytsjerk

 

058-2561032

 

 

 

 

 

 

 

Verspreiding Fjildrop

 

 

 

G. Dijkstra

 Gytsjerksterhoeke 32        Gytsjerk        

 

06-57041597

penningmeester@fugelwacht-trynwalden.nl