Fûgelwacht Trynwâlden

 

Fûgelwacht Trynwâlden

Oprichting

In 1979 hebben de vogelwachten van Gytsjerk, Aldtsjerk Oentsjerk en Mûnein afgesproken om gezamenlijk door te gaan onder de naam Fûgelwacht Trynwâlden. Deze nieuwe vereniging werd op 10 april van dat jaar opgericht en telt nu rond de 350 leden waarvan een kleine 100 actief zijn binnen de diverse disciplines, waaronder het weidevogelbeheer en de nazorg. De basis ligt bij het weidevogelbeheer waar veel aandacht en tijd aan nazorg wordt besteed.
Ieder jaar wordt hier een uitgebreid verslag van gemaakt waarbij alle resultaten worden vastgelegd en in een database worden verwerkt. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van GPS registratie om de nesten te lokaliseren. Een interessante uitdaging voor de jeugd!

Jeugd en Educatie

Onze vrijwilligers in de Trynwâlden houden zich niet alleen met nazorg voor weidevogels bezig maar ook met het periodiek tellen van watervogels, het verrichten van ringactiviteiten en jeugdeducatie.

Een groep vrijwilligers bezoekt de 6 scholen binnen de Trynwâlden om te vertellen over weidevogels en nestkast timmeren en probeert de jeugd weer enthousiast te maken voor de natuur. Sinds kort zijn we ook binnen de BSO bezig de kinderen te betrekken bij 'het buitengebeuren'.

Vogels ringen en meer...

Diverse leden van onze vereniging houden zich binnen de Vogelringgroep Bergumermeer bezig met het ringen van weide, zang- en roofvogels. De kerkuil is binnen de Trynwâlden en omstreken op veel locaties aanwezig en wordt ieder jaar geïnventariseerd en geringd. Wij zijn dan ook nauw betrokken bij de Werkgroep Kerkuilen.
Maar ook de zangvogels krijgen hun aandacht in de vorm het ophangen en onderhouden van meer dan 90 nestkasten op drie verschillende locaties.
De broedgegevens van de zangvogels worden doorgegeven. Datzelfde gebeurt ook met de zwaluw soorten.

In strenge winters trotseren vrijwilligers de kou om noodlijdende vogels te helpen. Enkele leden houden de toestand van kwetsbare soorten in de gaten en geven aan wanneer er ingegrepen moet worden.

BFVW

Onze vereniging is lid van de BFVW ( Bond FrieseVogel Wachten), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

Excursies

Om het jaar wordt er een meerdaagse buitenlandse excursie gehouden naar een vogelrijk gebied, voornamelijk rond de Oostzee. Meestalis dat in de maanden september/oktober om de vogeltrek te kunnen waarnemen.

Maar ook een weekend op Texel is een gewaardeerd uitstapje om toch weer andere soorten vogels te kunnen spotten.