Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Jeugd

Onze jeugdvogelwacht is voor jongeren tot 16 jaar. We organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten, waaronder het timmeren van nestkastjes, het opleiden tot weidevogelnazorger, verschillende excursies naar natuurgebieden, demonstraties en uitleg over het ringen en het inventariseren van vogels in ons gebied. inventariseren. Het zoeken en uitpluizen van braakballen en nog veel en veel meer....

Jeugd en Educatie

Onze vrijwilligers in de Trynwâlden houden zich niet alleen met nazorg voor weidevogels bezig maar ook met het periodiek tellen van watervogels, het verrichten van ringactiviteiten en dergelijke.

Een groep vrijwilligers bezoekt de 6 scholen binnen de Trynwâlden om te vertellen over de vogels in ons gebied. We organiseren diverse activiteiten zoals het timmeren van nestkastjes. Sinds kort zijn we ook binnen de BSO bezig de kinderen te betrekken bij 'het buitengebeuren'.

We proberen zo onze jeugd enthousiast te maken voor de prachtige natuur om ons heen.

Jeugdlid van Fûgelwacht Trynwâlden

Weet je wel, dat je voor € 4,00 per jaar al lid bent van onze fûgelwacht? Je kunt het ook aan je ouders op pakes en beppes meegeven als kadotip voor je komende verjaardag.

De ljippen en skriezen binne der al wer...

Eerst nog even goed oefenen en dan het veld in.

Nationale Tuinvogeltelling 2023 - met je klas

De tuinvogels van dit jaar zijn al weer geteld. Doe je volgend jaar ook weer mee aan de nationale tuinvogeltelling? Deze is dit jaar in het weekend van 27, 28 en 29 januari 2023s. Dat kan gewoon thuis, maar het is nog veel leuker als je dat samen met je klas doet. Laat het je meester of juf alvast in de agenda schrijven.

Zit je op school? Dan kun je namelijk met je klas ook al op vrijdag 27 januari tellen.

Kijk voor meer info op de website van de vogelbescherming

Eerste Kievietsei van 2019 - Jeugd

In 2019 haald Jorn Sikma uit Aldtsjerk de voorpagina's van diverse media. Hij vond namelijk het eerste kievietsei van Fryslân en ontving daarvoor het Sulveren Polske met bijbehorende oorkonde uit handen van Gedeputeerde Johannes Kramer.