U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vogelwacht Trynwâlden.

In 1979 hebben de vogelwachten van Gytsjerk, Aldtsjerk Oentsjerk en Mûnein afgesproken om gezamenlijk door te gaan onder de naam Vogelwacht Trynwâlden. De vereniging telt rond de 350 leden waar van een kleine 100 actief zijn binnen diverse disciplines waaronder de nazorg en het weidevogelbeheer. Onze vereniging is lid van de BFVW ( Bond FrieseVogel Wachten), een vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.
De basis ligt bij het weidevogelbeheer waar veel aandacht en tijd aan nazorg wordt besteed.
Ieder jaar wordt hier een uitgebreid verslag van gemaakt waarbij alle resultaten worden vastgelegd en in een database worden verwerkt. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van GPS registratie om de nesten te lokaliseren. Een interessante uitdaging voor de jeugd!

Twee keer per jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd en wordt het clubblad de Fjildrop uitgegeven. Hierin staan, behalve de bestuurlijke zaken, ook verslagen van natuurverhalen, meldingen van interessante waarnemingen en resultaten van onderzoeken.
Onze vrijwilligers in de Trynwâlden houden zich niet alleen met nazorg voor weidevogels bezig maar ook met het periodiek tellen van watervogels, het verrichten van ringactiviteiten en jeugdeducatie.

Een groep vrijwilligers bezoekt de 6 scholen binnen de Trynwâlden om te vertellen over weidevogels en nestkast timmeren en probeert de jeugd weer enthousiast te maken voor de natuur. Sinds kort zijn we ook binnen de BSO bezig de kinderen te betrekken bij het buitengebeuren.

Diverse leden houden zich binnen de Vogelringgroep Bergummermeer bezig met het ringen van weide, zang- en roofvogels. De kerkuil is binnen de Trynwâlden en omstreken op veel locaties aanwezig en wordt ieder jaar geïnventariseerd en geringd. Wij zijn dan ook nauw betrokken bij de Werkgroep Kerkuilen.
Maar ook de zangvogels krijgen hun aandacht in de vorm van meer dan 90 nestkasten op 3 locaties.
Ook deze nestkasten worden onderhouden en de broedgegevens doorgegeven.
Hetzelfde gebeurt met de zwaluw soorten.

Om het jaar wordt er een meerdaagse buitenlandse excursie gehouden naar een vogelrijk gebied, voornamelijk rond de Oostzee. Meestal in de maanden september / oktober om de vogeltrek te kunnen waarnemen. Maar ook een weekend op Texel is een gewaardeerd uitstapje om toch weer andere soorten vogels te kunnen spotten.

In strenge winters trotseren vrijwilligers de kou om noodlijdende vogels te helpen. Enkele leden houden de toestand van kwetsbare soorten in de gaten en geven aan wanneer er ingegrepen moet worden.

Maar er blijft altijd iets te wensen over. In ons geval is het opzetten en onderhouden van een website.
Ook hier zouden we de jeugd graag in willen betrekken.