U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vogelwacht………….

Zijn dat niet die eierzoekers?

Ook, maar meer dan dat.
De vogelwacht is er voor jong en oud, voor rijk en arm, voor man en vrouw, voor Fries en Hollander, voor iedereen die met verwondering kijkt naar al het mooie in de natuur.


Nazorg en Weidevogelbeheer.
Dat betekent voor ons het beschermen en het tellen van de nesten en vlieg vlugge jongen van de weidevogels. Verder het meewerken aan vogelinventarisaties, dit in samenwerking met de boeren.

Vogelinventarisaties en Ringonderzoek.
Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen aan de hand van diverse vogeltellingen. 

Ook in onze omgeving zijn wij zeer actief met nestkast onderzoek van zowel zangvogels als uilen en werken actief me aan ringonderzoek..

Jeugdvogelwacht en Educatie.
Wij kunnen de jeugd een uitgebreid programma bieden en bezoeken graag de basis scholen om uitleg over diverse vogelactiviteiten te geven.

Wintervoedering.
Als het nodig is bij strenge vorst en sneeuwval, dan voeren wij die vogels die dat echt nodig hebben om te overleven. De leden “in het veld” beoordelen de noodzaak.

Lezingen
Op de bijeenkomsten worden naast verenigingsaangelegenheden ook interessante lezingen gehouden over onderwerpen die met vogels en de natuur te maken hebben.

Excursies
Min of meer beroemd zijn de meerdaagse excursies om de twee jaar naar het buitenland.
Maar ook korte uitstapjes naar dichterbij gelegen natuurgebieden behoren tot de mogelijkheden.

Fjildrop.
In het verenigingsblad de Fjildrop komen, behalve de bestuurlijke zaken, ook verslagen van excursies, resultaten van onderzoeken en meldingen van interessante waarnemingen aan de orde.